WARNING: (2) A non-numeric value encountered soubor: /home/podaneruce.cz/htdocs/lib/url/link/url_link_module.class.php, řádek: 41

WARNING: (2) A non-numeric value encountered soubor: /home/podaneruce.cz/htdocs/lib/url/link/url_link_module.class.php, řádek: 41

WARNING: (2) A non-numeric value encountered soubor: /home/podaneruce.cz/htdocs/lib/url/link/url_link_module.class.php, řádek: 41

WARNING: (2) A non-numeric value encountered soubor: /home/podaneruce.cz/htdocs/lib/url/link/url_link_module.class.php, řádek: 41

WARNING: (2) A non-numeric value encountered soubor: /home/podaneruce.cz/htdocs/lib/url/link/url_link_module.class.php, řádek: 41

WARNING: (2) A non-numeric value encountered soubor: /home/podaneruce.cz/htdocs/lib/url/link/url_link_module.class.php, řádek: 41

Vážení přátelé!

Dovolujeme si vás oslovit nabídkou ikon a současně pozvat ke spolupráci. Naše Sociálně terapeutická dílna EIKON v Brně se již tradičně věnuje ikonám. Máme za sebou bezmála 20 letou zkušenost s jejich výrobou a mnoho spokojených zákazníků.

Ikony vyrábějí v rámci pracovní terapie, která je součástí léčby závislostí.
Vytvořený zisk z prodeje ikon je investován na prevenci a léčbu drogových závislostí.

Jsme součástí Společnosti Podané ruce o.p.s., které má svů smysl a své poslání v pomoci lidem s drogovou závislostí. Cílem Společnosti je postihnout drogovou problematiku v celé její šíři a komplexně ji řešit. Proto také zisk není konečným cílem našich obchodních aktivit, ale stává se jen prostředkem k naplńování cílů naší Společnosti. Věříme, že se nám společně podaří vybudoavat pevné a přátelské obchodní vztahy, založené na odpopvědnosti, solidnosti a vzájemné úctě.

Děkujeme za vaši důvěru.

 

Projekt je financován dotační podporou:

  • Jihomoravského kraje

http://www.podaneruce.cz/cache/imgc/default/300x62/data/public/JMK_symbolika_logo_2012.jpg?hash=19290aa4938210b6be4ed7f62a0b7be0fab8c792

  • Nadace České spořitelny

http://www.podaneruce.cz/cache/imgc/default/200x70/data/public/nadace/nadace_cs_200x70.png?hash=26e1fb1c70ffd05bbc9106f742cd576c51c54e6d

Dalším zdrojem financování jsou tržby z prodeje výrobků dílny. Dosahují přibližně 40 % příjmů střediska.

Projekt byl v minulosti financován Evropskou unií, Státním rozpočtem ČR.

viz projekt :”Pilot”
viz projekt :”Začni Jinak”