Vážení přátelé!

Dovolujeme si vás oslovit nabídkou ikon a současně pozvat ke spolupráci. Naše sekce EIKÓN se již tradičně věnuje ikonám. Máme za sebou bezmála 20 letou zkušenost s jejich výrobou a mnoho spokojených zákazníků.

Ikony vyrábějí mladí lidé, v rámci pracovní terapie, která je součástí jejich léčby z drogové závislosti.
Vytvořený zisk z prodeje ikon je investován na prevenci a léčbu drogových závislostí.

Jsme součástí Sdružení Podané ruce , které má svů smysl a své poslání v pomoci lidem s drogovou závislostí. Cílem sdružení je postihnout drogovou problematiku v celé její šíři a komplexně ji řešit. Proto také zisk není konečným cílem našich obchodních aktivit, ale stává se jen prostředkem k naplńování cílů našeho sdružení. Věříme, že se nám společně podaří vybudoavat pevné a přátelské obchodní vztahy, založené na odpopvědnosti, solidnosti a vzájemné úctě.

Děkujeme za vaši důvěru.